Voorwaarden Bravoflex Helmond

Wilt u meer over Bravoflex weten? Klik hier, of bekijk hier de FAQ. Nog steeds vragen? Neem contact met ons op.

Algemene voorwaarden van het Bravoflex vervoer

Onze afspraken

Deze voorwaarden horen bij het gebruik van de diensten Bravoflex. Als u onze applicatie (“App”) downloadt, installeert en een rit boekt, geeft u daarmee ook aan dat u akkoord bent met deze voorwaarden en gelden alle daarin opgenomen rechten en plichten als afspraak tussen ons. Op ieder gebruik van de App en op onze dienstverlening zijn deze voorwaarden van toepassing. U kunt de voorwaarden altijd nog eens nalezen in de App of op onze website.

De gegevens van Bravoflex

Bravoflex is onderdeel van de openbaar vervoerconcessie Zuidoost Brabant, zoals door de provincie Noord-Brabant verstrekt aan Hermes Openbaar Vervoer B.V., onderdeel van de Transdev Nederland Holding N.V. gevestigd te Hilversum. Bravoflex is dus een dienst van Transdev Nederland Holding N.V. U kunt Bravoflex bereiken via het e-mailadres  info@bravoflex.nl

Wat houdt Bravoflex in?

Bravoflex is openbaar personenvervoer per auto of bus op afroep van reizigers van en naar elke halte binnen de gemeente Helmond.

Transdev heeft een App ontwikkeld waarmee u als klant een rit kunt reserveren. De gereserveerde rit wordt door de Software doorgestuurd naar voertuigen. Bravoflex heeft vervoerovereenkomsten met taxiondernemers om deze ritten tegen een afgesproken kwaliteit te rijden. Hermes/Bravoflex is verantwoordelijk voor het vervoer, de informatie en diensten, de afhandeling van de betaling van de rit en de klachtenafhandeling. Bravoflex is daarmee de te contacteren partij bij vragen, foutmeldingen, terugbetalingen en dergelijke. Voor de verwerking van de betaling werken wij samen met een derde partij (zie hierna ‘Betaling’ en ‘Betalingsverwerker’).

Registratie

Het is alleen mogelijk van de App gebruik te maken als u geregistreerd bent. Registratie vindt plaats in drie stappen:
Na het downloaden en installeren van de App geeft u via de App de volgende gegevens aan ons door om toegang te krijgen tot uw persoonlijke account:

 • persoonlijke gegevens (voor- en achternaam en e-mail);
 • een foto (optioneel);
 • mobiele telefoonnummer

Ter bevestiging van de registratie, ontvangt u als klant op het opgegeven e-mailadres een welkomst- en bevestigingsmail.
U bevestigt dat het in stap 1 opgegeven e-mailadres van u is, door op de link te klikken in de bevestigingsmail.
In uw persoonlijke account binnen de App voert u uw telefoonnummer (optioneel) en gegevens van de gekozen betaalmethode in, bijvoorbeeld van een creditcard, wanneer u uw eerste rit boekt. Eventuele creditcardgegevens worden op uw telefoon al versleuteld en naar onze payment service provider verzonden. Wij slaan deze gegevens en wachtwoorden van betaalmethoden zelf nergens op, ook niet in de App. Dit staat verder uitgelegd onder het kopje ‘Betaalmogelijkheden’.

Wijzigingen

Wij hebben het recht om de App, onze website, deze voorwaarden en onze diensten te wijzigen. Wij zullen u tijdig van een wijziging op de hoogte stellen via de App of op een andere passende wijze. 

Hoe de Applicatie te gebruiken

Op het moment dat u een rit wil reserveren via de App dient u zich bij ons volledig te registreren (zie het kop ‘Registratie’).
Wij zullen u eveneens toestemming vragen om de GPS ontvanger van uw mobiele telefoon te mogen gebruiken. Wij raden u aan om deze te gebruiken, zodat de App ziet op welke halte u zich bevindt. Dit is noodzakelijk om de precieze ophaalhalte te bepalen.

Via de App kunt u zowel de gewenste ophaalhalte als eindbestemming aangeven. Daarnaast kunt u het aantal personen dat gebruik zal maken van de rit invoeren. In het geval de rit wordt gecombineerd met andere ritten, zal het voertuig met andere personen worden gedeeld. Na het reserveren ontvangt u - naast de kosten die we al eerder in het boekingsproces kenbaar hebben gemaakt - via onze App de volgende informatie:

 • wie de chauffeur is;
 • merk/type auto;
 • kenteken;
 • verwachte ophaaltijdvak;

Geen vervoergarantie

Een onderdeel van onze dienst is dat wij ons uiterste best doen om uw rit te rijden. Wij kunnen niet garanderen dat uw verzoek voor vervoer met Bravoflex altijd (direct) geaccepteerd kan worden. Het kan zijn dat er geen wagens beschikbaar zijn. In dat geval wordt u gevraagd het op een later tijdstip nogmaals te proberen.

Vertrek

Bij aankomst van uw voertuig op de door u aangegeven ophaalhalte ontvangt u een pushbericht of telefoontje van de chauffeur. Het is uw verantwoordelijkheid om op tijd op de afgesproken ophaalhalte te staan. Wanneer u in de App een telefoonnummer hebt opgegeven, kan de chauffeur u bellen voordat hij bij de halte arriveert zodat u op tijd klaar kunt staan op de halte. Omdat er ritten van verschillende reizigers worden gecombineerd, is het zaak dat u er bent als het voertuig arriveert, zodat de chauffeur snel na instappen weer verder kan om andere reizigers op te halen.
Omdat ook andere reizigers rekenen op een ophaal- en aflevertijd, mag de chauffeur één minuut na het gecommuniceerde ophaaltijdstip besluiten door te rijden. Wij brengen dan de afgesproken vergoeding voor de rit bij u in rekening.

Annulering

Gedurende de rit zijn in de App eventuele tussenstops zichtbaar. 
Na reservering van een rit is annulering mogelijk: dit is kosteloos tot maximaal 2 minuten na het boeken van de rit. Als u een rit in de toekomst heeft geboekt, dan geldt het volgende: dat u die rit nog kosteloos kunt annuleren 22 minuten voor de uw opgegeven vertrektijd.
Indien u later annuleert, zullen wij 70% van de afgesproken vergoeding voor de rit alsnog bij u in rekening brengen. 

Te laat

Wanneer - het voertuig te laat arriveert op de afgesproken halte kunt u uw rit wel kosteloos annuleren. Te laat betekent in dit geval later dan het afgesproken tijdvak voor de ophaaltijd.
U kunt uw geld terugvragen door een verzoek in te dienen bij info@bravoflex.nl. Wij zullen uw geld terugstorten binnen 30 dagen na het indienen van uw verzoek.

Mobile device en versie

De App kunt u gebruiken met een iOS en Android mobiele telefoon. De iOS App biedt ondersteuning voor iOS versies vanaf 10.0. De Android App biedt ondersteuning voor de Android versies vanaf 4.4.0. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om over de juiste versie van de software te beschikken en de App te downloaden. Wij staan niet in voor de goede werking van de App op uw mobiele telefoon en zijn niet aansprakelijk in het geval de App onverhoopt tijdelijk of voor langere tijd niet (goed) functioneert.

Correct gebruik Applicatie en Diensten

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden maken wij met u een aantal afspraken over uw registratie bij onze App en het gebruik van de App. Het gaat om de volgende afspraken en spelregels waar u zich aan dient te houden:

 • Wij vragen bij uw registratie om uw juiste en volledige persoonlijke gegevens in te voeren. Het is alleen toegestaan om een account voor uzelf aan te maken. Wij mogen de juistheid van de door u ingevoerde gegevens controleren;
 • De App, onze Diensten, mogen alleen door u persoonlijk gebruikt worden en uw persoonlijke account mag niet overgedragen worden aan anderen. Uw account is slechts bedoeld voor eigen gebruik en mag niet voor commerciële doeleinden (waaronder tevens doorverkoop wordt verstaan) gebruikt worden;
 • Wij vragen u om uw wachtwoord te allen tijde vertrouwelijk te houden. Mocht er sprake zijn van misbruik van uw account door anderen, dan vragen we u dit zo spoedig mogelijk na ontdekking aan Hermes/Bravoflex door te geven;
 • Het gebruik van de App en onze Diensten door u mag geen overlast of hinder aan anderen veroorzaken;
 • Uw persoonlijke account mag enkel in overeenstemming met de wet gebruikt worden. Dit betekent onder meer dat deze niet gebruikt mag worden voor onrechtmatige doeleinden en/of doeleinden die in strijd komen met de openbare orde, zoals fraude;
 • Door u mogen geen handelingen of gedragingen worden verricht die de functionaliteit van de App schade aan (kunnen) brengen;
 • Door u mogen geen handelingen of gedragingen worden verricht die ons dan wel de door ons aangeboden App en Diensten schade aan (kunnen) brengen;
 • U mag één stuk bagage meenemen, als die maximaal 47x73x34cm is. Mocht u meer bagage wensen mee te nemen, boek dan voor een extra persoon;
 • De App en de daaraan verbonden intellectueel eigendomsrechten behoren aan Transdev toe. Wij vragen u deze rechten te respecteren. Door u mogen geen handelingen of gedragingen worden verricht waarmee inbreuk op deze rechten kan worden gemaakt. Het is niet toegestaan om (de inhoud van) de App te kopiëren of te verspreiden;

Indien:

 • u zich niet houdt aan één of meer van de hier boven genoemde verplichtingen of
 • andere afspraken die wij hebben gemaakt met betrekking tot het gebruik door u van de App of
 • als u op een andere wijze zodanig handelt dat dit in onze ogen in strijd is met de openbare orde of
 • als u op een andere manier de belangen van Hermes/Bravoflex of anderen schaadt,


dan mogen wij:

 • het gebruik van de App en het reserveren van een rit door u tijdelijk of blijvend beëindigen;
 • onze Diensten opschorten, wat onder meer betekent dat wij u niet meer van informatie zullen voorzien.

Als wij gebruik maken van de rechten tot beëindiging of opschorting, dan bestaat er voor u geen recht op vergoeding van enige schade of kosten.

Verwijdering persoonlijke account door Bravoflex

Wij hebben het recht om uw persoonlijke Bravoflex account te beëindigen, indien u zich niet houdt aan de afspraken die wij met u hebben gemaakt over het gebruik van de App zoals in deze voorwaarden beschreven. Als wij besluiten om uw persoonlijke account te beëindigen dan heeft dit voor u een aantal gevolgen:

 • Uw persoonlijke account zal gedeactiveerd worden, uw paswoord zal gedeactiveerd worden en u zult geen toegang meer hebben tot uw persoonlijke omgeving in de App;
 • Via uw persoonlijke account kan geen Bravoflex rit meer gereserveerd worden;
 • Er bestaat geen recht voor u op vergoeding van enige schade of kosten.

Verwijderen persoonlijke account door gebruiker:

Als u uw persoonlijke account wilt verwijderen, kunt u Hermes/Bravoflex hiertoe opdracht geven door uw verzoek te e-mailen naar info@bravoflex.nl. Als u besluit om uw persoonlijke account te verwijderen, dan dient u nog wel uw verplichtingen te voldoen die betrekking hebben op reeds geboekte ritten.

Betaling Bravoflex

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden stemt u ermee in om - voor alle vervoersdiensten die u via de App koopt - te betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van alle vergoedingen, die u voor Bravoflex aan ons verschuldigd bent en de verstrekking aan ons van geldige gegevens met betrekking tot uw betaalmethode (bijvoorbeeld creditcard). 
Uw ritgeschiedenis en betaalstatus kunt u terugzien binnen uw persoonlijke account in de App. Na elke rit ontvangt u de factuur per e-mail. Bij eventuele vragen of klachten met betrekking tot (de verwerking van) uw betaling kun u contact opnemen met info@bravoflex.nl.

Betalingsverwerker

De koppeling van uw betaalmethode aan uw persoonlijke account en de verwerking van de betalingen, vindt plaats door een externe partij waarmee wij samenwerken (“Betalingsverwerker”). De betalingsverwerker gebruikt eigen voorwaarden en een eigen privacybeleid, waarin afspraken staan die betrekking hebben op de verwerking van uw betalingen. Deze voorwaarden zijn naast onze voorwaarden van toepassing op de verwerkingen van uw betalingen aan ons.

Bij koppeling van sommige betaalmethoden (onder andere een creditcard of bankrekening) valideert u uw gegevens doordat we een betaling van maximaal EUR 1 aanvragen bij de Betalingsverwerker. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, geeft u ons toestemming voor deze validatie. Als de betaling geautoriseerd kan worden, is de validatie geslaagd en worden de kaartgegevens bij de Betalingsverwerker opgeslagen. De aangevraagde betaling wordt naderhand weer vrijgegeven in geval de koppeling een creditcard betreft.
Bij elke ritboeking zullen we pogen een reservering op uw betaalmethode te maken, zodat we zeker weten dat de aangevraagde rit betaald zal worden. Na afronding van de rit vragen we de Betalingsverwerker het bedrag daadwerkelijk van uw rekening af te boeken.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of handelingen van de Betalingsverwerker en/of van fouten van uw eigen bank of creditcardmaatschappij in de verwerking van uw betalingen.

Feedback

Wij waarderen het als u feedback, opmerkingen of suggesties achterlaat over de App en de Diensten en informatie die wij aan u ter beschikking stellen. Dit kunt u het beste doen door uw feedback bij ons achter te laten via de Feedback-optie in het menu van de App. Ook kunt u ons bereiken op feedback@bravoflex.nl. Wij zullen deze feedback gebruiken om onze App en onze Diensten te optimaliseren.
Naast feedback aan ons, kunt u (net als de medereizigers die een rit geboekt hebben) ook feedback geven over de uitvoering van de rit. Dit kan via de App doen na uitvoering van de rit. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van feedback over onze Diensten. Wij vragen u om zorgvuldig om te gaan met de feedbackmogelijkheden. 
Wij controleren de inhoud van de feedback en zijn wij bevoegd om consequenties te verbinden aan het gedrag van de chauffeur. Wij ontvangen ook feedback van de chauffeurs over de reizigers: in uiterste gevallen kunnen wij hieraan ook richting gebruiker consequenties verbinden, zoals het blokkeren van een account of weigeren van reserveringen. 

Vrijwaring

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden vrijwaart u ons en de aan ons verbonden ondernemingen, waaronder onze licentiegevers, voor eventuele claims van andere (rechts)personen die betrekking hebben op:

 • het gebruik van onze App en/of onze Diensten, waaronder wij tevens verstaan de communicatie door u met andere gebruikers;
 • schending door u van de rechten van anderen, waaronder wij tevens verstaan de vervoerder en de licentiegever;
 • schending door u van een verplichting uit deze voorwaarden.

Onder claims verstaan wij, maar niet uitsluitend, een vordering tot vergoeding van schade en/of kosten en/of onkosten waaronder eveneens advocaatkosten worden begrepen.

Aansprakelijkheid Bravoflex

Inhoud Applicatie, Diensten en informatie

Wij doen ons uiterste best om de App en onze Diensten en de informatie die wij aan u ter beschikking stellen zo goed mogelijk te houden. Dit betekent dat wij ernaar streven dat de inhoud correct is en up-to-date en dat de App goed functioneert en beschikbaar is wanneer u deze wilt gebruiken. 
Wij staan er niet voor in dat de (inhoud van de) App en de informatie die wij aan u ter beschikking stellen, vrij is van fouten, gebreken of virussen. Wij staan er daarnaast niet voor in dat de App ook daadwerkelijk werkt op uw mobiele toestel.
Wij zijn niet aansprakelijk voor (enige) schade die u lijdt als gevolg van het gebruiken van onze App en/of onze Diensten. Onder meer betekent dit dat wij niet aansprakelijk zijn indien u schade lijdt als gevolg van malware, virussen of onjuiste of onvolledige informatie. Dit is enkel anders indien er sprake is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen door ons.

Storingen

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u ermee bekend te zijn dat de App gebruik maakt van elektronisch communicatiemiddelen en dat storingen binnen deze elektronische communicatiemiddelen de functionaliteit van de App en daaraan verbonden Diensten (tijdelijk) kunnen beperken.
Wij zijn niet aansprakelijk:

 • indien u schade lijdt die het gevolg is van het gebruik van deze elektronische communicatiemiddelen;
 • indien u schade lijdt als gevolg van een storing binnen de App of als gevolg van vertraging in (push)berichten;
 • voor schade die het gevolg is van het gedurende een bepaalde tijd niet kunnen gebruiken van de App en daaraan verbonden Diensten, ongeacht de oorzaak hiervan.

Taxiondernemers

Hermes werkt samen met taxiondernemers die het Bravoflex- vervoer uitvoeren. Hierover hebben we afspraken gemaakt. Wij zijn verantwoordelijk voor de reservering, de afhandeling van de betaling van de rit en de uitvoering van de rit. Eventuele klachten over de uitvoering van de rit, kunt u bij Bravoflex terecht. Indien van toepassing, nemen wij klachten op met de taxiondernemer.

Licentieverlening en auteursrecht

Ten behoeve van deze voorwaarden gebruiken wij een aantal definities in relatie tot de licentieverlening en het auteursrecht:

Definities

Inhoud: alle inhoud die voorkomt of wordt vertoond op de App en onze Diensten waaronder begrepen maar niet beperkt tot: logo’s, afbeeldingen, handelsmerken, (grafische) tekst, (bewegende) beelden, geluid, illustraties, muziek, software (met uitzondering van de Applicatie software), persoonlijke meningen, uitingen, feedback, links, suggesties, informatie of ander materiaal.

Inhoud van  Bravoflex: alle inhoud (met uitzondering van Gebruikersinhoud maar inclusief Inhoud waarvoor door een derde vergunning is verleend) die in eigendom aan ons toebehoort of door ons wordt gebruikt en die via de App of onze Diensten aan u ter beschikking wordt gesteld. Onder ‘ons’ wordt in dit verband eveneens de aan ons gelieerde ondernemingen of licentiegevers verstaan.
Gebruiker: hiermee bedoelen we u als gebruiker van de App en/of Dienst.
Gebruikersinhoud: Inhoud die een Gebruiker plaatst, uploadt, publiceert of overbrengt met de intentie om deze op de Applicatie en/of Dienst beschikbaar te stellen.
Gemeenschappelijk Inhoud: de Inhoud van Bravo flex en de Gebruikersinhoud samen.

Licentie verleend door ons aan u

Wij verlenen aan u, onder de voorwaarde dat u zich houdt aan de afspraken in deze voorwaarden, een beperkte, niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie:

 • om Inhoud van Bravoflex uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te bekijken, gebruiken, downloaden en af te drukken;
 • om alle Gebruikersinhoud te bekijken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

U bent niet bevoegd om de aan u verleende licentierechten te sublicentiëren.
Tenzij wij hierover andere afspraken maken, mogen de App, onze Diensten of Gemeenschappelijke Inhoud niet worden gebruikt, gekopieerd, aangepast gewijzigd, daarvan afgeleide werken gecreëerd, verspreid, onder licentie gebracht, verkocht, overgebracht, vermenigvuldigd, of anderszins geëxploiteerd. Daarnaast is het niet toegestaan de Gemeenschappelijke Inhoud te hergebruiken zonder dat onze schriftelijke toestemming gekregen.

Wij verlenen enkel een licentie aan u voor de rechten die we expliciet met u afspreken in deze voorwaarden. Er wordt door ons geen licentie verleend voor andere intellectueel eigendomsrechten die aan ons toebehoren of door ons worden beheerd.

Licentie verleend aan ons door u als gebruiker

Wij kunnen aan u als Gebruiker toestaan om op de App Gebruikersinhoud te plaatsen, te uploaden, te publiceren, in te dienen of over te brengen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden gaat u er ook mee akkoord dat deze Gebruikersinhoud als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsmatig wordt beschouwd. Wij spreken met elkaar af dat, als u Gebruikersinhoud op onze App plaatst, wij het niet-exclusieve, royaltyvrije recht hebben om deze Gebruikersinhoud voor ieder doeleinde in ieder medium en over de gehele wereld te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en bekend te maken aan derden. Wij noemen dit licentieverlening.

Applicatielicentie

Wij verlenen aan u, onder de voorwaarde dat u zich houdt aan de afspraken in deze voorwaarden, een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om een kopie van de App te downloaden of te installeren op uw mobiele telefoon. De kopie van de App mag door u uitsluitend voor uw eigen persoonlijke gebruikt geactiveerd worden.

De spelregels die wij voor de applicatielicentie hanteren, zijn de volgende.
U mag:

 • de App niet veranderen of afgeleide werken daarvan maken;
 • geen reverse engineering op de App toepassen met het doel om:
 • een concurrerend product of concurrerende dienst te ontwikkelen of te bouwen; of
 • een product te ontwikkelen of te bouwen met gebruikmaking van soortgelijke ideeën, kenmerken, functies of grafische voorstellingen van de App; of
 • ideeën, kenmerken, functies of grafische voorstellingen van de App te kopiëren, geen geautomatiseerd programma of script introduceren, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot): webspiders, webcrawlers, webrobots, webants, webindexers, bots, virussen of wormen of een programma dat meervoudige serververzoeken per seconde kan maken, of de werking en/of verrichting van de App overmatig belast of hindert.

U mag:

 • geen spam of anderszins gedupliceerde of ongevraagde berichten versturen;
 • geen inbreuk makende, obscene, dreigende, lasterlijke of anderszins onrechtmatig of wettelijk verboden materiaal versturen of opslaan, waaronder tevens wordt begrepen materiaal dat schadelijk is voor kinderen of de privacy rechten van anderen schendt;
 • geen materiaal versturen of opslaan dat software virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercodes, bestanden, scripts, middelen of programma’s bevat;
 • de integriteit of werking van de App of de gegevens die deze bevat, niet hinderen of verstoren;
 • niet trachten onbevoegd toegang te krijgen tot de App of met systemen of netwerken die daarmee verbonden zijn.

Wij hebben het recht om na te gaan of u zich aan onze voorwaarden over de aan u verleende licentie(s) houdt en aan een overtreding sanctie(s) te verbinden. Wij kunnen hierbij samenwerken met wethandhavingsautoriteiten en hen betrekken bij het opleggen van sancties aan gebruikers die zich niet houden aan de gemaakte afspraken.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart u ook ermee bekend te zijn dat wij niet verplicht zijn om toe te zien op uw toegang tot of gebruik van de App en de Gemeenschappelijke Inhoud of om Gemeenschappelijke Inhoud te herzien of aan te passen. Wij hebben deze bevoegdheid wel en zullen deze uitoefenen om de goede werking van de App richting de gebruikers te verzekeren, om de naleving door u van deze voorwaarden te verzekeren maar ook om de wetten en regels die van toepassing zijn, of een eventueel vonnis, na te leven.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om, zonder dat wij dit vooraf aangeven, de Gemeenschappelijke Inhoud van de App te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, indien wij deze Gemeenschappelijke Inhoud in strijd achten met deze voorwaarden of anderszins als schadelijk beoordelen voor de App of onze Diensten. De beoordeling hiervan komt uitsluitend aan ons toe.

Beleid met betrekking tot auteursrecht

Wij respecteren het auteursrecht en wij verwachten dat u dit ook doet. Een onderdeel van ons beleid is dat wij de toegang van de gebruikers die (herhaaldelijk) de auteursrechten van anderen schenden, beëindigen.

Intellectueel eigendomsrecht

Alleen Bravoflex heeft (samen met de aan haar gelieerde ondernemingen) alle rechten en aanspraken, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, op de App en alle suggesties, ideeën, verzoeken voor verbetering, feedback, aanbevelingen of andere informatie die door u of enige andere partij met betrekking tot de App wordt verstrekt.

Met de afspraken die wij met elkaar maken in deze voorwaarden, worden uitdrukkelijk geen rechten met betrekking tot de App aan u verkocht of overgedragen. De naam en het logo die aan de App zijn verbonden, zijn handelsmerken van Bravoflex en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Er wordt aan u geen licentie verleend om deze (handels)merken te gebruiken.

App via de app store

De App kan worden gedownload via de app store. Enkel Bravoflex is verantwoordelijk is voor de App en de inhoud hiervan die via de app store wordt aangekocht. Dit neemt niet weg dat uw gebruik van de App via de app store moet voldoen aan de dienstverleningsvoorwaarden van de app store.
Wij spreken met elkaar af, net zoals wij met de app store hebben afgesproken, dat de app store niet verantwoordelijk is voor (de behandeling van) eventuele claims van u, of claims van derden met betrekking tot de App of uw gebruik of bezit van de App, die u bij de app store hebt aangekocht, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) de volgende claims:

 • productaansprakelijkheidsclaims;
 • eventuele claims dat de App niet voldoet aan een wettelijk of anderszins van toepassing zijnde vereiste;
 • claims die het gevolg zijn van consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.

Wij spreken met elkaar af dat, indien er sprake is van een claim van een derde, die inhoudt dat de App, of uw bezit of gebruik van de App, het intellectueel eigendomsrecht van een ander schendt, uitsluitend Bravoflex (en niet de App store) verantwoordelijk is voor het onderzoek, verweer, schikking en kwijting van een claim inzake schending van een dergelijk intellectueel eigendom. Dit hebben wij ook zo met de App store afgesproken. Bij het gebruik van de App dient u zich ook te houden aan de contractvoorwaarden van andere partijen.

Diversen

Op onze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Mochten er geschillen ontstaat tussen ons die verband houden met (de totstandkoming van) deze overeenkomst en/of deze voorwaarden dan is alleen de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam bevoegd om hier een oordeel over te geven.
De originele Nederlandse versie van deze voorwaarden kan in andere talen zijn vertaald. Indien de betekenis van de Nederlandse versie afwijkt van een vertaalde versie, dan gaat de Nederlandse versie vóór op de vertaalde versies.