Let op: wijzigingen Bravoflex per 13 december 2020

Vanaf 13 december 2020 gaat er veel wijzigingen wat betreft Bravoflex. Sinds 2017 wordt met Bravoflex geëxperimenteerd om ervaring op te doen. Met het Bravoflex concept wordt in gebieden waar minder vraag naar vervoer is of waar op momenten (avonduren of weekenden) het aantal reizigers sterk terugloopt toch een vorm van openbaar vervoer aangeboden. Een aantal pilots stoppen nu. Reizigers zijn tevreden over Bravoflex en maakten er (voor Corona) ook steeds meer gebruik van, maar voor een aantal pilots is het in de huidige vorm niet mogelijk om tot een haalbare businesscase te komen.

In sommige gemeenten stopt Bravoflex. In andere gemeenten gaat Bravoflex door in een andere vorm. Kort samengevat: 

  • Op 13 december 2020 stopt Bravoflex in Eindhoven, Veldhoven, Waalre en Roosendaal.
  • Op 13 december 2020 gaat Bravoflex in Moerdijk in gewijzigde vorm verder. Met het nieuwe vervoersconcept kan naar de belangrijkste vervoersknooppunten worden gereisd in de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Drimmelen en Altena. Hier rijdt Bravoflex als extra service in de avonduren, de weekenden en op feestdagen. In Oud Drimmelen, Blauwe Sluis en Noordschans is Bravoflex vanaf 13 december dagelijks ook overdag te boeken. Lees meer >
  • Op 31 december 2020 stopt Bravoflex Helmond.
  • Bravoflex Bergen op Zoom blijft gewoon rijden in de huidige vorm.

Bravoflex stopt in Zuidoost Brabant


In 2017 is in Helmond een pilot gestart met het vervoersconcept Bravoflex. De pilot was vooral bedoeld om ervaring op te doen met kleinschalige vraagafhankelijke vervoerconcepten. In 2019 is de pilot uitgebreid naar de gemeenten Eindhoven, Veldhoven en Waalre. 

Helmond

Bij de introductie van Bravoflex in Helmond zijn de lijnen 52,53 en 54 opgeheven. Nu Bravoflex in Helmond gaat stoppen, gaan deze lijnen, weliswaar met een nieuwe dienstregeling, weer opnieuw rijden. Daarnaast gaat ook de nieuwe lijn 55 rijden, deze biedt vanaf Helmond centrum een verbinding met Stiphout. 

Eindhoven

In Eindhoven, Veldhoven en Waalre zijn bij de introductie van Bravoflex geen lijnen opgeheven en heeft het stoppen van Bravoflex dan ook nauwelijks consequenties voor de dienstregeling die vanaf 3 januari 2021 van start gaat.

Bravoflex in West-Brabant

 
Roosendaal

In 2018 is in Roosendaal een pilot gestart met het vervoersconcept Bravoflex. De pilot was vooral bedoeld om ervaring op te doen met een kleinschalig vraagafhankelijk vervoerconcept. Met Bravoflex werd vervoer geboden in de avonden wanneer het aantal reizigers sterk terugloopt. Ondanks de goede waardering is vanuit kostenoverwegingen besloten met Bravoflex in Roosendaal te stoppen. Bij de introductie van Bravoflex in 2018 zijn geen lijnen opgeheven en daarom heeft het stoppen van Bravoflex dan ook geen consequenties voor de dienstregeling die vanaf 3 januari 2021 van start gaat.

Moerdijk 

In 2018 is in Moerdijk een pilot gestart met het vervoersconcept Bravoflex. De pilot was vooral bedoeld om ervaring op te doen met een kleinschalig vraagafhankelijk vervoerconcept.
Bravoflex gaat in gewijzigde vorm verder en wordt vervangen door een vervoersconcept waarbij naar de belangrijkste vervoersknooppunten in de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Drimmelen en Altena kan worden gereisd. Meer informatie.

Bergen op Zoom

Bravoflex Bergen op Zoom is als pilot van 3 jaar gestart in december 2019. Bravoflex Bergen op Zoom blijft na december gewoon rijden in de huidige vorm. Hier zijn geen veranderingen!

Toekomst

Sinds 2017 wordt in het kader van de provinciale visie ‘gedeelde mobiliteit is maatwerk' met Bravoflex geëxperimenteerd om ervaring op te doen. Het is bedoeld voor gebieden waar minder vraag naar vervoer is of waar op momenten (avonduren of weekenden) het aantal reizigers sterk terugloopt. Een aantal pilots stoppen nu. Reizigers zijn tevreden over Bravoflex en maakten er (voor Corona) ook steeds meer gebruik van, maar voor een aantal pilots is het in de huidige vorm niet mogelijk om tot een haalbare businesscase te komen. Experimenten met flexibel vervoer blijven belangrijk voor het ontwikkelen en invoeren van gedeelde mobiliteit, ook omdat Bravoflex door veel reizigers als positief wordt ervaren. We gaan daarom door met experimenten met Bravoflex in Moerdijk en Bergen op Zoom. In de toekomst zal flexvervoer bij aanbestedingen gecombineerd gaan worden met het WMO-vervoer. Dit wordt nu op deze manier voorbereid in West-Brabant, samen met gemeenten. Hierin worden de lessen van de huidige pilots meegenomen.