Vervoerbewijzen / Regiovervoer

Elke gemeente of regio heeft een eigen benaming (bijvoorbeeld Regiotaxi, OV-taxi) met eigen reserveringsnummers, regels en tarieven.

Kijk voor meer informatie over de Regiotaxi, Regiovervoer Deeltaxi of Taxbus op de website van jouw regio:

Voor Wmo-gerechtigden (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gelden speciale kortingstarieven. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij het gemeentelijk Wmo-loket.