Over Bravo

Bravo is dé naam voor het openbaar vervoer in Brabant.

Mensen willen snel en comfortabel van deur tot deur reizen. Wanneer én hoe het hen uitkomt. Elke dag weer, met vervoermiddelen die afhangen van hun agenda en stemming.

Onder de vlag van Bravo werkt de provincie Noord-Brabant, samen met haar partners, aan een openbaar vervoernetwerk dat aansluit bij deze wensen. Daarin is snel, frequent en hoogwaardig busvervoer de basis, met goede aansluitingen op de trein. Op plekken waar de vraag naar openbaar vervoer minder is, wordt samen met partners in de provincie samengewerkt aan slimme, innovatieve mobiliteitsoplossingen. Denk aan leenfietsen, deelauto’s en deeltaxi’s. Zo maakt Bravo het openbaar vervoer in Brabant dé verbindende schakel tussen mensen, steden en bedrijven.