Toegankelijkheid

Bravo.info is een website van de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft de ambitie om voor deze website te voldoen aan de Europese norm EN 301 549, voorheen de webrichtlijnen. Daarom werkt de provincie continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid.

In 2019 is de website grondig geoptimaliseerd om de toegankelijkheid te verbeteren. Daarna is een onafhankelijke toegankelijkheidscan uitgevoerd. In 2021 en 2023 zijn opnieuw onafhankelijke toegankelijkheidsscans uitgevoerd. Op basis van die bevindingen is de website verder geoptimaliseerd en een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Deze verklaring is opgenomen in het landelijk register.We blijven continu werken aan het verder verbeteren van deze website.

Toegankelijkheidslabel

Status toegankelijkheidslabel van Bravo (Brabant Vervoert Ons). Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Meld een probleem met toegankelijkheid

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via het klantenservice@bravo.info

Meer informatie?

Op de website Digitoegankelijk vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.