Onderzoek Fontys: milieuwinst elektrische bussen Hermes

Onderzoek Fontys: milieuwinst elektrische bussen Hermes

Hermes, de busvervoerder in regio Eindhoven, hecht veel waarde aan duurzaamheid. Om die reden werd eind 2016 maar liefst 43 elektrische bussen in gebruik genomen. Op dat moment de grootste elektrische busvloot van Europa. Met het vervangen van een groot deel van de dieselbussen wil Hermes o.a. emmissies, fijnstof en geluid terugdringen. Fontys werd door het Innovatiecentrum Bravo gevraagd de milieueffecten hiervan te monitoren, met name op het gebied van geluid, de uitstoot van broeikasgassen, NOx en vluchtige organische stoffen (VOS) en van fijnstofdeeltjes PM10.
 

Op alle fronten verbetering

Het monitoringsonderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Future Powertrain van de Fontys opleiding Automotive, die weer valt onder de Hogeschool Engineering in Eindhoven. De resultaten laten zien dat de elektrische bussen op alle fronten als beste naar voor komen, mede omdat de bussen op groene stroom rijden. Onderstaande grafieken geven duidelijk aan dat, met 0% uitstoot op het gebied van CO2, NOx, en VOS, de elektrische bussen een zeer groot emissievoordeel geven in vergelijking met de twee soorten dieselbus van Hermes. Verder is de PM10 uitstoot van de elektrische bussen de helft in vergelijking met de dieselbussen. PM10 staat voor fijnstofdeeltjes waarvan de aerodynamische diameter kleiner is dan 10 micrometer (0,01 mm).
Opvallend is de vaststelling dat de nieuwere Euro VI dieselbussen meer CO2 produceren dan de oudere EEV/Euro V dieselbussen, zie onderstaande grafiek 1. De oorzaak hiervan is onder meer het grotere leeggewicht van de gelede 18 m bussen (bij een gelijkblijvend aantal passagiers). Op het gebied van geluid produceerden accelererende elektrische bussen in de tests aanzienlijk minder decibels. Fijn voor de reiziger en voor de omgeving.

Uitfaseren dieselbussen

De resultaten van het onderzoek bevestigen het succes van de introductie van deze vloot elektrische bussen. De elektrische bussen, die door het Brabantse VDL zijn geproduceerd, dragen bij aan klimaatverbetering en betere luchtkwaliteit. De dieselbussen die Hermes nog in gebruik heeft worden dan ook op termijn volledig uit gefaseerd.

 

Voor meer informatie: Onderzoek Fontys