Tarieven

Elke gemeente of regio heeft een eigen benaming (bijvoorbeeld Regiotaxi, Taxbus) met eigen reserveringsnummers, regels en tarieven. 

Voor Wmo-gerechtigden (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gelden speciale kortingstarieven. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij het gemeentelijk Wmo-loket.

Kijk voor meer informatie over de tarieven van de Regiotaxi, Regiovervoer Deeltaxi of Taxbus op de website van jouw regio.

Update 25 maart 2020: door de aangepaste busdienstregeling vanwege het coronavirus fungeert de regiotaxi tijdelijk als achtervang van het OV. Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de vijf regiotaxiregio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Kijk hier voor meer informatie.